Search This Blog

Thursday, 23 August 2012

THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT NOVARIS SD1-150-275, SDD1-150-275, SDD3-150-275, SFM3-40-100-275, SFM3-63-100-275, SFM3-125-100-275, SFH3-250-250-275, SFH3-630-250-275, SFH3-800-250-275


PictureCTY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO MINH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT NOVARIS - ÚC

Picture
SD1-150-275

Cắt sét 1 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia) 

Product Description:
  Novaris MULTIMOV MSB surge diverters offer unsurpassed safety, quality and reliability in protection for your electrical system. MULTIMOV surge diverters are an ideal  point-of-entry protector for all industrial, commercial and communications applications.
- Hiệu: Novaris. Model:  SD1-150-275. Xuất xứ: Australia - Úc
Picture
SD3-150-275

Cắt sét 3 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

- Hiệu: Novaris. Model:  SD1-150-275. Xuất xứ: Australia - Úc 
Picture
SDD1-150-275

Cắt sét 1 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SDD1-150-275. Xuất xứ: Australia - Úc
Picture
SDD3-150-275

Cắt sét 3 pha, dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SDD3-150-275 . Xuất xứ: Australia - Úc 
Picture
SFM3-40-100-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 40A
Thiết bị của hãng Novaris (Australia) 

Hiệu: NOVARIS. Model:  SFM3-40-100-275  . Xuất xứ: Australia - Úc  
Picture
SFM3-63-100-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 63A. 
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFM3-63-100-275. Xuất xứ: Australia - Úc   
Picture
SFM3-125-100-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 100kA/pha, dòng tải 125A. 
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFM3-125-100-275 . Xuất xứ: Australia - Úc    
Picture
SFH3-250-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 250A. 
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model:  SFH3-250-250-275. Xuất xứ: Australia - Úc   
Picture
SFH3-400-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 400A.
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFH3-400-250-275. Xuất xứ: Australia - Úc    
Picture
SFH3-630-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 630A
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFH3-630-250-275 . Xuất xứ: Australia - Úc  
Picture
SFH3-800-250-275

Cắt lọc sét 3 pha, dòng sét 250kA/pha, dòng tải 800A.
Thiết bị của hãng Novaris (Australia)

Hiệu: NOVARIS. Model: SFH3-800-250-275. Xuất xứ: Australia - Úc   

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG HOẶC TƯ VẤN LẮP ĐẶT

Picture
Điện thoại: 08 3968 2884 -Fax: 08 3728 3830 -Hotline: 09 09 01 80 89  
Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://www.chongset.org khi đăng lại nội dung này! 

No comments:

Post a Comment