Search This Blog

Friday, 24 August 2012

THANH ĐỒNG COPPER BUSBAR


PictureTHANH ĐỒNG - COPPER BUSBAR

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO MINH

PHÂN PHỐI THANH ĐỒNG - COPPER BUSBAR, THANH ĐỒNG BẢNG DÙNG CHO HỆ THỐNG CHỐNG SÉT, TIẾP ĐỊA

- Thanh đồng 25x3mm (25x3 ly) - Copper Busbar 25x3mm
- Thanh đồng 30x3mm (30x3 ly) - Copper Busbar 30x5mm
- Thanh đồng 30x5mm (30x5 ly) - Copper Busbar 30x5mm
- Thanh đồng 40x3mm (30x3 ly) - Copper Busbar 40x3mm
- Thanh đồng 40x5mm (40x5 ly) - Copper Busbar 40x5mm
- Thanh đồng 50x5mm (50x5 ly) - Copper Busbar 50x5mm
- Thanh đồng 60x5mm (60x5 ly) - Copper Busbar 60x5mm
- V.v.v... hoặc đặt hàng theo yêu cầu...
Picture

Picture

* LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG HOẶC TƯ VẤN LẮP ĐẶT:

Picture
Điện thoại: 08 3968 2884 -Fax: 08 3728 3830 -Hotline: 0917 650 109

No comments:

Post a Comment